قیمت کارخانه‌ خودروهای سایپا – بهمن 1402

قیمت کارخانه‌ خودروهای سایپا – اسفند ۱۴۰۱
آبان ماه ۱۴۰۲

فهرست قیمت کارخانه‌ خودروهای سایپا ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8 مدیران 777 مدیران 777

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، فهرست قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینه های جانبی ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

نام محصولقیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰
ساینا S با ۸۵گانه۳,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
کوییک معمولی DA۲,۵۶۷,۲۷۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰
کوییک S با ۸۵گانه۲,۸۷۹,۶۶۰,۰۰۰
کوییک GX-L۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰
کوییک RS۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰
کوییک RS با ۸۵گانه۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰
کوییک GXR-L۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
اطلس G (سانروف)۴,۰۶۶,۱۵۰,۰۰۰
شاهین G (ترمز ESC)۴,۳۵۱,۹۹۰,۰۰۰
شاهین GL (ترمز ESC)
* بدون سانروف
۴,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰
شاهین G اتومات۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ (‌DA)۲,۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاینر: 30,000,000
قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۲۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۳۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰
چانگان +CS55۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰
قیمت رادیال:  169,000,000
قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال (‌SVPD)۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰
قیمت رادیال:  169,000,000
قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون رادیال۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰

آرشیو قیمت کارخانه محصولات سایپا

قیمت کارخانه‌ خودروهای سایپا – دی ۱۴۰۲

نام محصولقیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰
ساینا S با ۸۵گانه۳,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
کوییک معمولی DA۲,۵۶۷,۲۷۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰
کوییک S با ۸۵گانه۲,۸۷۹,۶۶۰,۰۰۰
کوییک GX-L۳,۵۹۹,۷۴۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA۲,۵۶۰,۳۱۰,۰۰۰
کوییک RS۲,۸۶۲,۵۲۰,۰۰۰
کوییک RS با ۸۵گانه۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰
کوییک GXR-L۳,۷۱۶,۲۹۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
اطلس G (سانروف)۴,۰۶۶,۱۵۰,۰۰۰
شاهین G (ترمز ESC)۴,۳۵۱,۹۹۰,۰۰۰
شاهین GL (ترمز ESC)۴,۰۹۰,۰۵۰,۰۰۰
شاهین G اتومات۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ (‌DA)۲,۵۵۹,۳۴۰,۰۰۰
قیمت لاینر: 30,000,000
قیمت کانوپی: ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۲۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۳۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰
چانگان +CS55۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰
قیمت رادیال:  169,000,000
قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیسان تک آپشنال (‌SVPD)۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰
قیمت رادیال:  169,000,000
قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون رادیال۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه‌ خودروهای سایپا – مرداد ۱۴۰۲

نام محصولقیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
کوییک تیپ DA۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کوییک S۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
شاهین G۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ تیپ DA۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۲۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۳۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰
نیسان آپشنال۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فهرست قیمت محصولات سایپا – تیر ۱۴۰۲

نام محصولقیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
کوییک تیپ DA۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کوییک S۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
شاهین G۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ تیپ DA۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۲۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۳۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰
نیسان آپشنال۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فهرست قیمت محصولات سایپا- خرداد ۱۴۰۲

نام محصولقیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
کوییک تیپ DA۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کوییک S۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
شاهین G۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ تیپ DA۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۲۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰
چانگان+CS35 تیپ ۳۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰
نیسان آپشنال۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اردیبهشت ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲به شرح جدول ذیل منتشر گردید.

نام خودروقیمت قراردادهای با سود مشارکتقیمت قراردادهای بدون سود مشارکت
ساینا S تیپ DA۲۴۸.۶۹۴.۰۰۰۲۱۷.۹۴۵.۰۰۰
ساینا S دوگانه۲۸۳.۱۲۸.۰۰۰۲۶۱.۱۱۰.۰۰۰
ساینا S اتوماتیک۳۳۰.۹۳۲.۰۰۰۳۱۲.۶۰۱.۰۰۰
کوییک تیپ DA 
تیپ DA: دیلایت و چراغ پوزیشن
۲۰۱.۱۸۰.۰۰۰۱۹۰.۶۷۷.۰۰۰
کوییک S۲۶۸.۱۹۴.۰۰۰
کوییک S تیپ DA
تیپ DA: دیلایت و اتولایت
۲۶۸.۸۰۸.۰۰۰۲۳۵.۹۸۷.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۳۲۷.۰۸۷.۰۰۰
کوییک R تیپ DA
تیپ DA:دیلایت و چراغ پوزیشن با رینگ فولادی
۲۵۵.۹۹۹.۰۰۰۲۲۴.۶۷۳.۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA
تیپ DA: دی لایت و چراغ پوزیشن با رینگ اسپرت
۳۳۸.۴۸۴.۰۰۰
شاهین G۴۲۵.۱۶۶.۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی۲۱۸.۰۲۹.۰۰۰
وانت ۱۵۱ با لاینر۲۲۱.۳۸۰.۰۰۰
نیسان آپشنال۴۲۹.۵۰۰.۰۰۰
نیسان آپشنال (هیدرولیک)۴۴۶.۵۰۰.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰
نیسان دیزل۵۵۶.۴۵۴.۰۰۰

قیمت محصولات سایپا – فروردین ۱۴۰۲

نام محصولقیمت (تومان)
تیبا صندوق دار۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا۲ پلاس۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
 ساینا پلاس۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس۱۷۵.۱۲۸.۰۰۰
کوییک اس۱۹۰.۴۲۰.۰۰۰
کوییک معمولی۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۲۸۶.۵۱۷.۰۰۰
کوییک آر۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی۱۹۹.۷۷۱.۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال۲۲۴.۷۷۱.۰۰۰
نیسان تک آپشنال۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰
(رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۱۰،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰
(رادیال ۸،۰۰۰،۰۰۰● هیدرولیک ۱۰،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵)۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰
پیکاپ کارون۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰

اسفند ۱۴۰۱

نام محصولقیمت (تومان)
تیبا صندوق دار۱۲۰،۱۰۷،۰۰۰
تیبا پلاس۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۷،۱۱۷،۰۰۰
تیبا۲ پلاس۱۴۲،۰۱۲،۰۰۰
ساینا۱۲۴،۸۹۳،۰۰۰
 ساینا پلاس۱۴۱،۹۸۰،۰۰۰
ساینا اس۱۶۹،۹۹۸،۰۰۰
کوییک اس۱۸۴،۸۳۰،۰۰۰
کوییک معمولی۱۶۸،۲۴۱،۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک۲۷۸،۰۴۰،۰۰۰
کوییک آر۱۷۸،۱۸۸،۰۰۰
کوییک آر پلاس اتوماتیک۲۸۸،۱۱۴،۰۰۰
شاهین جی۳۴۴،۷۴۷،۰۰۰
وانت ۱۵۱ معمولی۱۶۰،۶۴۵،۰۰۰
وانت ۱۵۱ آپشنال۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰
نیسان تک آپشنال۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دوگانه آپشنال۳۸۹،۹۰۰،۰۰۰
(رادیال ۵،۸۰۰،۰۰۰ ● هیدرولیک ۷،۵۰۰،۰۰۰)
نیسان دیزل (یورو۵)۴۴۹،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه سوز۴۴۳،۰۰۰،۰۰۰
پیکاپ کارون۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰
۴.۶ امتیاز از ۱۴ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.