قیمت موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت
قیمت موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت های موجود در بازار ایران به صورت از نمایندگی ها و بازار موتورسیکلت استعلام و در سایت منتشر می شود.

آخرین به روز رسانی قیمت موتورسیکلت ها در تاریخ پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

حتما بخوانید : قیمت روز خودرو

نیرو موتور

مدل موتورسیکلتقیمت – تومان
یاماها MX King۱۹۵.۸۰۰.۰۰۰
Yamaha XMAX250 (مدل ۱۴۰۱)۴۶۰.۷۰۰.۰۰۰
Yamaha NMAX150 (KLS)۲۲۰.۲۰۰.۰۰۰
Yamaha R25 (مدل ۱۴۰۱)۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰
Yamaha MT25۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰
یاماها WR 155۲۶۱.۶۰۰.۰۰۰
Yamaha NMAX150۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
Yamaha GrandFilano۱۸۶.۹۰۰.۰۰۰
Yamaha GrandFilano۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰
Yamaha QBIX125۱۶۱.۶۰۰.۰۰۰
Yamaha XSR 155۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
Galaxy Sf180۱۲۴.۸۰۰.۰۰۰
Galaxy NH180۱۴۴.۳۰۰.۰۰۰
Galaxy NA180۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
Galaxy J200۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰
Galaxy FX150۱۳۷.۴۰۰.۰۰۰
Galaxy SR200۱۱۳.۳۰۰.۰۰۰
راکز ۱۲۵۱۱۷.۳۰۰.۰۰۰
تریل GY 200۹۹.۵۰۰.۰۰۰
Galaxy X125۸۹,۲۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰۸۰.۹۰۰.۰۰۰
Galaxy TN110۷۹,۹۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰۷۶.۶۰۰.۰۰۰
اسکوتر Daichi CR 150۶۶,۲۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS)۷۹,۲۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150۶۰,۵۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰۶۰.۲۰۰.۰۰۰
احسان ۱۵۰۵۸.۱۰۰.۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی۵۶.۹۰۰.۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی۵۵.۸۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت ویگو۱۲۷.۸۰۰.۰۰۰
Star HLX۹۹.۲۰۰.۰۰۰

حتما بخوانید : قیمت باتری خودرو

نیکران موتور

مدل موتورسیکلتقیمت – تومان
کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۱۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۸۰S سال ۱۳۹۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۸۰ S سال ۱۴۰۰۷۶.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۸۰ S سال ۱۴۰۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۳۳.۰۰۰.۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹۹۸.۰۰۰.۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹۷۵.۲۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰
TNT135 سال ۱۳۹۹۵۷.۳۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱۱۱۷.۳۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۵۰۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹۵۱.۶۵۲.۰۰۰
تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۳۹۹۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰
تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تی آر کی ۲۵۰۱۳۰.۱۰۰.۰۰۰
تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۱۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۴۹.۰۰۰.۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰۵۵.۹۵۰.۰۰۰
۱۲۵ SETA سال ۱۳۹۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰
ریس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹۱۳۵.۸۵۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
سیتی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۵۸.۳۲۶.۰۰۰

حتما بخوانید : قیمت لاستیک خودرو

کویر موتور

مدل موتورسیکلتقیمت – تومان
Ninja ZX-25R SE۸۲۵.۰۵۰.۰۰۰
Adventure 249 ABS 1401۳۷۷.۱۴۴.۴۰۰
Primavera Yacht Club 150 1401۳۲۱.۰۰۰.۰۰۰
Scrambler 249 1401۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰
Estrella 249 1401۳۲۰.۶۰۰.۰۰۰
C2 249۲۳۰.۱۴۰.۰۰۰
Primavera Touring 150 1401۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰
Duke 249 ABS 1401۲۸۰.۳۰۰.۰۰۰
Svartpilen 249 ABS1401۳۰۳.۸۰۰.۰۰۰
Aquila 249 ABS 1401۳۱۴.۴۳۴.۰۰۰
RC 200 ABS 1401۳۱۲.۳۴۰.۰۰۰
Duke 200 1401۳۱۰.۱۱۸.۰۰۰
V 249 1401۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
Z4 249 T 1401۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
Medley 150 ABS 1401۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰
Z4 249 R 1401۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰
C2 249 1401۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰
Liberty S 150 ABS 1401۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰
ET1 1401۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
LPB 170 1401۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰
Liberty 150 ABS 1401۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
TG 1701401۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
HPS 249 Pagani 1401۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱ TC MAX۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim)۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 Z2۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰
Z2 150 G1۱۶۵.۴۱۷.۶۰۰
Z2 150 U 1401۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
CUx Ducati1401۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰
T4 200 1401۱۳۲.۵۴۰.۰۰۰
iTank 401۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
TC 401۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
CUx 401۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
N2 230 N 401۹۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۰R SE 401۱۱۳.۶۸۲.۲۰۰
N2 230 401۱۱۲.۸۷۳.۳۰۰
TS-X 401۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ST3 220 1401۱۰۷.۹۴۰.۰۰۰
iTango 1401۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
T2 248 N 1401۱۰۱.۹۲۰.۰۰۰
S2 ADV 150 ۱۴۰۱۸۵.۷۵۵.۰۰۰
S5 150 1401۹۰.۱۲۰.۰۰۰
S2 150 kls 1401۸۱.۳۹۰.۰۰۰
S1 125 (Type 2) 1401۷۳.۵۷۱.۰۰۰
CDI 200 1401۶۵.۱۷۶.۰۰۰
CDI 150 1401۶۲.۰۹۶.۰۰۰
CDI 125 1401۶۰.۴۷۶.۰۰۰
ES5 1500 1401۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES5 N 2000 1401۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ES8 15001401۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ES6 1500 1401۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۵۸ ۱۴۰۱۴۲.۱۰۰.۰۰۰
ES2 1500 1401۴۱,۰۰۰,۰۰۰
M1 70 1401۳۷,۰۰۰,۰۰۰
MAD Truck 1401۳۵,۱۰۰,۰۰۰
EST2 1500 1401۴۰,۰۰۰,۰۰۰
EST4 1500 1401۳۸,۹۰۰,۰۰۰
MAD ۱۴۰۱۳۰,۱۰۰,۰۰۰
کویر agv۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
vespa V150۱۶۵.۷۶۲.۰۰۰

حتما بخوانید : معرفی موتورسیکلت ها

دینو

مدل موتورسیکلتقیمت – تومان
کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹
کاوان ۱۵۰ اس سال ۱۴۰۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹
ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰
لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰
کاوان ۱۲۵ سال ۱۴۰۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰
جفت سیلندر کروز ۲۵۰۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۵۳.۰۰۰.۰۰۰
فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸
زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰
دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۰۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

کبیر موتور

مدل موتورسیکلتقیمت – تومان
کبیر وسپا VXL 150۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کبیر آپریلیا SR160۹۳.۰۰۰.۰۰۰
کبیر طرح کلیک آپ ۱۵۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰
کبیر NVX150i۹۴.۸۰۰.۰۰۰
کبیر NVX155۹۷.۰۰۰.۰۰۰
قیمت موتورسیکلت های کبیر موتور

ایران دوچرخ

مدل موتورسیکلتقیمت – تومان
موتور سیکلت KPT200۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت وترانو WY150۵۹.۰۷۵.۰۰۰
موتورسیکلت XY150-10B۶۰.۳۵۰.۰۰۰
موتورسیکلت طرح کلیک آوا ۱۵۰۸۰.۲۲۵.۰۰۰
موتورسیکلت جیران (برقی) ۵۰۰ وات TM-305۲۳.۹۵۷.۵۰۰
موتورسیکلت جیران (برقی) ۱۵۰۰ وات TM-309۳۱.۳۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت سه چرخ تیپ ۱ E-Tricycle۴۰.۱۷۵.۰۰۰
موتورسیکلت سه چرخ تیپ ۲ E-Tricycle۵۰.۰۵۰.۰۰۰
موتورسیکلت ارشیا CG-125 انژکتوری۵۷.۳۲۰.۰۰۰
موتورسیکلت ارشیا CDI-150 انژکتوری۶۱.۵۲۵.۰۰۰
قیمت موتورسیکلت های ایران دوچرخ

پرواز

مدل موتورسیکلتقیمت – تومان
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۲۵ پی اس سال ۱۴۰۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۴۰۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ۲۰۰۶۳.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ۱۵۰۵۹.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ۱۲۵ استارتی۵۵.۰۰۰.۰۰۰
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ۱۲۵ هندلی۵۱.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ار دی ۱۲۵ سال ۱۴۰۰۵۳.۸۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس استارتی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹—–

باجاج

مدل موتورسیکلت‌قیمت (تومان)
پالس ان اس ۲۰۰۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پالس ۲۰۰ آر اس سال ۱۴۰۰۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
باجاج ار اس ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰
باجاج ۲۲۰ Avenger سال ۱۴۰۱۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
باجاج ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۰۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰
باجاج پالس یو جی فور ۱۸۰ سال ۱۳۹۵۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰
باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۴۰۱۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰

هوندا

مدل موتورسیکلت‌قیمت (تومان)
هوندا طرح ویو ۱۲۵۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ ۱۴۰۱۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) ۱۵۰ ۱۴۰۱۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا پی سی ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی با ABS)
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(تایلند با ABS)۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱(اندونزی)۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰
هوندا کلیک ۱۶۵ سی سی سال ۱۴۰۰۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۱۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا Genio سال ۱۴۰۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا Genio سال ۱۳۹۹

سحر

مدل موتورسیکلت‌قیمت (تومان)
سحر سی دی آی ۱۲۵ ۱۳۹۹۲۸.۰۰۰.۰۰۰
سحر ۱۳۵ ار دی۳۹.۳۰۰.۰۰۰
سحر ۱۲۵ هندلی۳۰.۵۰۰.۰۰۰
سحر سی جی ال ۱۵۰ سال ۱۴۰۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰
سحر ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰
سحر ۲۰۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰
سحر ۱۵۰۴۳.۰۰۰.۰۰۰
سحر آر سی جی ۲۰۰ سال ۱۳۹۹۲۹.۵۰۰.۰۰۰
سحر ار ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۳۹۹۲۷.۱۰۰.۰۰۰
۴.۹ امتیاز از ۳۲ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.